Ban chấp hành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông TRẦN ĐÁNG
Chủ tịch Ông TRẦN ĐÁNG
2 Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
3 Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
4 Bà PHAN DIỄM HUYỀN
Phó Chủ tịch Bà PHAN DIỄM HUYỀN
5 Ông CHU QUỐC LẬP
Phó Chủ tịch Ông CHU QUỐC LẬP
6 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Tổng Thư ký Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
7 Ông PHẠM HƯNG CỦNG
Trưởng ban Kiểm tra Ông PHẠM HƯNG CỦNG
8 Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Trưởng ban Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Ủy viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ủy Viên Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
2 Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
3 Bà NGUYỄN THỊ MỴ
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ MỴ
4 Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
Ủy Viên Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
5 Ông PHÙNG MINH HIẾU
Ủy Viên Ông PHÙNG MINH HIẾU
6 Ông BÙI HUY NHÍCH
Ủy Viên Ông BÙI HUY NHÍCH
7 Ông LÊ HOÀI NAM
Ủy Viên Ông LÊ HOÀI NAM
8 Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ MAI
9 Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
10 Ông ĐỖ MINH TRÍ
Ủy Viên Ông ĐỖ MINH TRÍ
11 Ông NGUYỄN XUÂN MAI
Ủy Viên Ông NGUYỄN XUÂN MAI
12 Ông HUỲNH VĂN HIẾU
Ủy Viên Ông HUỲNH VĂN HIẾU
13 Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ủy Viên Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
14 Ông ĐỖ HỮU TUẤN
Ủy Viên Ông ĐỖ HỮU TUẤN
Ban kiểm tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông PHẠM HƯNG CỦNG
Trưởng ban Ông PHẠM HƯNG CỦNG
2 Ông LÊ QUANG VINH
Ủy Viên Ông LÊ QUANG VINH
3 Ông PHAN HỒNG CHƯƠNG
Ủy Viên Ông PHAN HỒNG CHƯƠNG
4 Ông LÊ VĂN DŨNG
Ủy Viên Ông LÊ VĂN DŨNG
5 Ông HOÀNG VĂN TIẾN
Ủy Viên Ông HOÀNG VĂN TIẾN
Ban sản xuất và Kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
Trưởng ban Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
2 Bà Nguyễn Thị My
Ủy Viên Bà Nguyễn Thị My
3 Ông Bùi Huy Nhích
Ủy Viên Ông Bùi Huy Nhích
4 Bà Phan Diễm Huyền
Ủy Viên Bà Phan Diễm Huyền
Ban khoa học kỹ thuật và Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Trưởng ban Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
2 Ông NGUYỄN XUÂN MAI
Ủy Viên Ông NGUYỄN XUÂN MAI
3 Ông ĐỖ HỮU TUẤN
Ủy Viên Ông ĐỖ HỮU TUẤN
4 Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ủy Viên Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ban đối ngoại và Hoạt động liên ngành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông CHU QUỐC LẬP
Trưởng ban Đối ngoại và Hoạt động liên ngành Ông CHU QUỐC LẬP
2 Ông PHÙNG MINH HIẾU
Ủy Viên Ông PHÙNG MINH HIẾU
3 Ông ĐỖ MINH TRÍ
Ủy Viên Ông ĐỖ MINH TRÍ
4 Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ủy Viên Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ban phát triển hội viên và Chính sách pháp luật
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
2 Ông HUỲNH VĂN HIẾU
Ủy Viên Ông HUỲNH VĂN HIẾU
3 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Ủy Viên Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
4 Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
Ban Giáo dục và Truyền thông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
Trưởng ban Giáo dục và Truyền thông bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
2 Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
Ủy Viên Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
3 Ông LÊ HOÀI NAM
Ủy Viên Ông LÊ HOÀI NAM
4 Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ban công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông TRẦN HỒNG QUANG
Trưởng ban Công nghệ thông tin Ông TRẦN HỒNG QUANG
2 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Ủy Viên Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
3 Bà NGUYỄN THỊ THÙY GIAO
Ủy Viên Bà NGUYỄN THỊ THÙY GIAO
4 Ông VŨ HOÀNG GIANG
Ủy Viên Ông VŨ HOÀNG GIANG
5 Bà ĐẶNG HƯƠNG LY
Ủy Viên Bà ĐẶNG HƯƠNG LY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây