Ban chấp hành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông TRẦN ĐÁNG
Chủ tịch Ông TRẦN ĐÁNG
2 Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
3 Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
4 Bà PHAN DIỄM HUYỀN
Phó Chủ tịch Bà PHAN DIỄM HUYỀN
5 Ông CHU QUỐC LẬP
Phó Chủ tịch Ông CHU QUỐC LẬP
6 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Tổng Thư ký Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
7 Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Trưởng ban Khoa học kỹ thuật và Công nghệ Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Ủy viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông TRẦN ĐÁNG
Chủ tịch Ông TRẦN ĐÁNG
2 Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN HOÀNG YẾN
3 Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
Phó Chủ tịch Bà NGUYỄN THỊ HẠNH
4 Bà PHAN DIỄM HUYỀN
Phó Chủ tịch Bà PHAN DIỄM HUYỀN
5 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Tổng Thư ký Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
6 Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Trưởng ban KHKT & CN Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
7 Ông CHU QUỐC LẬP
Phó Chủ tịch Ông CHU QUỐC LẬP
8 Ông ĐỖ HỮU TUẤN
Ủy viên Ông ĐỖ HỮU TUẤN
9 Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ủy viên Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
10 Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
11 Bà NGUYỄN THỊ MỴ
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ MỴ
12 Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
Ủy viên Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
13 Ông LÊ HOÀI NAM
Ủy viên Ông LÊ HOÀI NAM
14 Ông NGUYỄN XUÂN MAI
Ủy viên Ông NGUYỄN XUÂN MAI
15 Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
16 Ông HUỲNH VĂN HIẾU
Ủy viên Ông HUỲNH VĂN HIẾU
17 Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ủy viên Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
18 Ông PHÙNG MINH HIẾU
Ủy viên Ông PHÙNG MINH HIẾU
19 Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ MAI
20 Ông BÙI HUY NHÍCH
Ủy viên Ông BÙI HUY NHÍCH
21 Ông ĐỖ MINH TRÍ
Ủy viên Ông ĐỖ MINH TRÍ
Ban kiểm tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông PHẠM HƯNG CỦNG
Trưởng ban Ông PHẠM HƯNG CỦNG
2 Ông LÊ QUANG VINH
Ủy viên Ông LÊ QUANG VINH
3 Ông PHAN HỒNG CHƯƠNG
Ủy viên Ông PHAN HỒNG CHƯƠNG
4 Ông LÊ VĂN DŨNG
Ủy viên Ông LÊ VĂN DŨNG
5 Ông HOÀNG VĂN TIẾN
Ủy viên Ông HOÀNG VĂN TIẾN
Ban sản xuất và Kinh doanh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
Trưởng ban Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
2 Bà NGUYỄN THỊ MỴ
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ MỴ
3 Ông BÙI HUY NHÍCH
Ủy viên Ông BÙI HUY NHÍCH
4 Bà PHAN DIỄM HUYỀN
Ủy viên Bà PHAN DIỄM HUYỀN
Ban khoa học kỹ thuật và Công nghệ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
Trưởng ban Ông NGUYỄN HỮU DŨNG
2 Ông NGUYỄN XUÂN MAI
Ủy viên Ông NGUYỄN XUÂN MAI
3 Ông ĐỖ HỮU TUẤN
Ủy viên Ông ĐỖ HỮU TUẤN
4 Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ủy viên Bà LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ban đối ngoại và Hoạt động liên ngành
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông CHU QUỐC LẬP
Trưởng ban Ông CHU QUỐC LẬP
2 Ông PHÙNG MINH HIẾU
Ủy viên Ông PHÙNG MINH HIẾU
3 Ông ĐỖ MINH TRÍ
Ủy viên Ông ĐỖ MINH TRÍ
4 Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ủy viên Bà ĐẶNG THỊ HƯƠNG
Ban Giáo dục và Truyền thông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
Trưởng ban Bà NGUYỂN HOÀNG YẾN
2 Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
Ủy viên Bà VĂN THỊ KIM NGỌC
3 Ông LÊ HOÀI NAM
Ủy viên Ông LÊ HOÀI NAM
4 Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ủy viên Bà NGUYỄN THỊ MAI
Ban công nghệ thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Ông TRẦN HỒNG QUANG
Trưởng ban Ông TRẦN HỒNG QUANG
2 Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
Tổng Thư ký Bà TRƯƠNG THỊ THÚY THU
3 Bà NGUYỄN THỊ THÙY GIAO
Hội viên Bà NGUYỄN THỊ THÙY GIAO
4 Ông VŨ HOÀNG GIANG
Hội viên Ông VŨ HOÀNG GIANG
5 Bà ĐẶNG HƯƠNG LY
Hội viên Bà ĐẶNG HƯƠNG LY
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây